Ons team

Annemieke van Elst

In 1998 als één van de eerste freelance Personal Assistants in het diepe gesprongen en veelzijdige ervaring opgedaan die bijdragen bij aan de perfecte uitvoering van iedere opdracht. Met mijn commitment, daadkracht, flexibiliteit en empatisch vermogen, ontzorg ik u als CEO, commissaris, DGA of (project)directeur. Uw vrouwelijk visitekaartje dat al uw zaken 24/7 tot in de puntjes regelt.

Specifieke ervaring
Ondersteuning aan CEO’s, DGA’s (beroeps)commissarissen en (project)directeuren. Ik voel me als een vis in het water bij het opzetten en vormgeven van projectorganisaties en het organiseren van (internationale) evenementen en werkbezoeken. Werving en selectie van office professionals op HBO-niveau en de perfect match tot stand brengen tussen u en mijn kandidaat.

 • Werving en selectie
 • PA, commissariaten
 • Opzetten en vormgeven van projectorganisaties

Angeli Spierenburg

Doe wat je doet in één keer goed en doe het met plezier! Dat is mijn motto. Ik presteer het beste in een veeleisende werkomgeving, werkend voor een Executive Board(member), die verwacht dat een PA zich inhoudelijk interesseert in de dagelijkse gang van zaken en op die manier optimaal gebruik maakt van mijn kwaliteiten. Ik communiceer direct, maar wel met de nodige empathie en flair.

Specifieke ervaring
Board support aan Executive Board, Raad van Commissarissen, Commissarissen en de Corporate Secretary van beursgenoteerde ondernemingen, notuleren van Executive Board meetings (Engels) en Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders. Ik ben als assistent van de Raad van Bestuur diverse malen nauw betrokken geweest bij overname processen met inbegrip van high-level contacten en de discretie en hoge werkdruk die daarmee samenhangen.

 • Support to executive board, RvC en corporate secretary
 • HR
 • AVA notulen beursgenoteerde organisaties

Sandra Hassing

Een volwaardige ondersteuner is in mijn optiek dat je over chaos weet te heersen en zaken in goede banen weet te leiden. Snel schakelen en je hand nergens voor omdraaien. Naar verwachting zullen de komende jaren de huidige traditionele werkzaamheden van de ondersteuner (zoals een PA, MA, officemanager) hoe langer hoe meer gaan verdwijnen. Als gevolg van de toenemende digitalisering zullen een groot deel van de (administratieve) werkzaamheden met één druk op de knop door het management zelf gedaan kunnen worden. Door methodieken zoals bijvoorbeeld Scrum is bewezen dat het management minder zal gaan vergaderen, taken zoals agendabeheer kunnen gaan afnemen. Herijking van de huidige positie van de officemanager dient zich dan ook aan! Men zal zich meer gaan richten op de inhoudelijke (project)ondersteuning. Hierbij valt te denken aan taken als het bewaken van deadlines, opvolgen van acties, signaleringen etc. met als doel een (adviserende) bijdrage te leveren aan de efficiency van het management. Het verzamelen-/ achterhalen-/ op- en navragen van informatie, voorbereiding van rapportages/ presentaties en het inspelen op specifieke vragen van het management zullen tot het takenpakket kunnen gaan behoren. De huidige samenwerking met het management zal veranderen, van opdrachten ontvangen naar zelf proactief taken oppakken. De ondersteuner wordt hiermee een vooruit -/meedenker (heeft aan één woord genoeg) en neemt het management werk uit handen.

Specifieke ervaring 
Een-op-een ondersteuning aan RvB, CvB, CEO’s en (project)directeuren. In september 2018 gestart met studie HBO Officemanagement om inhoudelijk nog meer kennis en inzichten in het bedrijf te krijgen. Ik heb een voorliefde voor interessante projecten.

 • 1-op-1 ondersteuning RvB, CEO
 • Sparringpartner
 • Projectondersteuning

Kiek Hoogendoorn

Het professioneel ondersteunen van een directie is een vak en mijn passie. Mijn jarenlange ervaring als PA zet ik in als Consultant en Coach. De verschillende behoeften in ondersteuning van een directie en de samenwerking met de assistants help ik te optimaliseren. Elke succesvolle en professionele organisatie beschikt over een uitstekend functionerend Office Management. Investeer in managementondersteuning, bezuinigen is “penny wise, pound foolish”.

Specifieke ervaring
Als volwaardig partner in business begeleid en adviseer ik bedrijven bij verandertrajecten bij reorganisatie, herstructurering en/of optimalisatie van het Office Management, Back-Office of (bestuurs)secretariaat. Tevens assisteer ik bij de implementatie van het advies en coach ik de betrokken assistants, teamleider en/of directie op het gebied van persoonlijk leiderschap en effectiviteit met als doel een professioneel functionerend team met toegevoegde waarde voor de organisatie.

 • Coaching & Consultancy
 • Consultancy
 • Interim-Management

Jannie Oosterhoff

Op een professionele manier ontzorg ik graag een raad van commissarissen, raad van bestuur of directie op strategisch of tactisch niveau. Jarenlange ervaring bij verschillende organisaties brengt met zich mee dat ik op executive niveau als executive assistant een goede gesprekspartner ben.
Door het optimaliseren van secretariaatsprocessen en het coachen van secretariaatsmedewerkers help ik graag om het niveau van het secretariaat te verhogen.
Door jarenlange ervaring met allerlei evenementen zowel in het binnen- als buitenland en in verschillende groottes qua samenstelling organiseer ik graag verschillende bedrijfsevenementen.
Tijdelijke secretariaatsondersteuning of waarneming vul ik adequaat en daadkrachtig in.

Specifieke ervaring 
Met een groot netwerk ben ik een verbinder zowel in als buiten een organisatie

 • PA executive level
 • Support to executive board
 • Interim managementsupport

Cindy Smit

 

Vanuit mijn onderneming Bureau Structuur ondersteun ik succesvolle ondernemers als Personal Assistant. Vandaaruit werk ik voor commerciële resultaatgerichte ondernemers en ondernemingen die met passie, visie en durf werken en openstaan voor verbetering. Ik hou ervan om binnen een organisatie de puntjes op de i te zetten, mee- en vooral ook vooruit te denken. Praktische ondersteuning met een persoonlijke touch. Dit doe ik met heel veel plezier!Ik kom uit een ondernemersgezin dus hard werken is mij niet vreemd. Door te werken volgens ‘behandel de ander zoals jezelf ook behandelt wilt worden’ heb ik alleen maar leuke opdrachtgevers. Mijn achtergrond ligt in de entertainmentbranche (platenmaatschappij) en de financiële wereld (vastgoed en aandelenbeurs). Momenteel maak ik een uitstap in het onderwijs en ondersteun ik een bestuurder van 9 openbare basisscholen. Een droomopdracht in zowel operationeel als inhoudelijk opzicht.

Specifieke ervaring

Het werk wat ik doe past zo goed bij mij omdat ik er heel blij van word als degene voor wie ik werk zich optimaal kan focussen op zijn/haar vakgebied. Ik ben op mijn best in een situatie waar de kaders zijn geschetst, maar de rest nog openligt. Het zelf inkleuren is mijn specialiteit. Dit doe ik door daadkrachtig en energiek de huidige werkprocessen te bekijken en daarna direct actie te ondernemen. Geen ellenlange analyses maar direct praktisch en duurzaam resultaat.

Onderscheidend maakt mij ook dat ik tevens eigenaar ben van de ‘Familie van i’. Dit is een onderneming die als intermediair optreedt voor content- en online marketingtrainers.

Om te leren, geïnspireerd te worden en continuïteit te waarborgen steek ik veel tijd en zorg in mijn netwerk. Samenwerken en daarmee bundelen van krachten zijn voor mij vanzelfsprekend. Vandaar de logische stap om mij als 6e partner aan te sluiten bij Q- network.